Home PageNovicePravilnik FACEBOOK nagradne igre Pasji smisel življenja

In:Novice

Pravilnik FACEBOOK nagradne igre
Avtor: Loomp, 24.04.2017

1. člen: Organizator Organizator nagradne igre je Loomp, Urška Berlič s.p., Mengeška c. 66 a, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator)

2.člen: Namen nagradne igre Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev Facebook strani https://www.facebook.com/loomp.pets

3.člen: Trajanje in potek nagradne igre. Nagradna igra poteka od torka 25. aprila 2017 do srede 26. aprila 2017 do 21.00 ure. Na Facebook strani Loomp https://www.facebook.com/loomp.pets/. Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri od 25 04. 2017 do 26. 04. 2017 do 21. ure. Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca v četrtek, 27. 04. 2017, ob 09. uri na spletnem mestu https://www.facebook.com/loomp.pets/

4.člen: Udeleženec nagradne igre Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Facebook strani Loomp, ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade.
Uporabniki, ki odgovorijo na nagradno vprašanje in delijo objavo sodelujejo v nagradnem žrebanju. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

5.člen: Nagrada V nagradnem skladu so štiri nagrade – vsaka nagrada je sestavljena iz 2x vstopnica za film Pasji smisel življenja. Vstopnice veljalo za predstave od dneva štarta filma 27.4. (četrtek) do nedelje 30.4., veljajo za katerikoli Cineplexx po Sloveniji, za Kolosej Ljubljana in Kolosej Maribor.

6.člen: Razglasitev nagrajenca Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v četrek, 27. 04. 2017, ob 09. uri objavljen na spletnem mestu https://www.facebook.com/loomp.pets/. Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7.člen: Prijava nagrade davčnemu organu. Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– nihče ne sodeluje

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre

8.člen: Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, ki jo sestavlja Urška Berlič.

9.člen: Sprememba pravil Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

10.člen: Obvezujoča pravila Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.loomp.si . Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11.člen: Mladoletnost nagrajenca V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od
18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Leave a Reply