Home PageNovicePravila nagradne igre. ZELIŠČNO PRŠILO PROTI KLOPOM ZA PSE CAY. Zelišča Cvetka.

In:Novice

Pravilnik FACEBOOK nagradne igre
Avtor: Loomp, 28.08.2017

1. člen: Organizator Organizator nagradne igre je Loomp, Urška Berlič s.p., Mengeška c. 66 a, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator)

2.člen: Namen nagradne igre Organizator objavlja nagradno igro v reklamne namene obiskovalcev Facebook strani https://www.facebook.com/loomp.pets

3.člen: Trajanje in potek nagradne igre. Nagradna igra poteka od poendeljka 28. avgusta 2017 do ponedeljka 4. septembra 2017 do 21.00 ure. Na Facebook strani Loomp https://www.facebook.com/loomp.pets/. Kandidati imajo možnost za sodelovanje v nagradni igri od 28. avgusta 2017 do ponedeljka 4. septembra 2017 do 21.00 ure.  Nagradna igra se zaključi z razglasitvijo nagrajenca v torek, 05. 09. 2017, ob 09. uri na spletnem mestu https://www.facebook.com/loomp.pets/

4.člen: Udeleženec nagradne igre Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Facebook strani Loomp, ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade.
Uporabniki, ki odgovorijo na nagradno vprašanje in delijo objavo sodelujejo v nagradnem žrebanju. Kršitelje bomo diskvalificirali. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

5.člen: Nagrada je sestavljena iz 1x zeliščni sprej proti klopom Cay-Cvetka.

6.člen: Razglasitev nagrajenca Nagrajenec bo po končanem žrebanju, ki bo v torek, 05. 09. 2017, ob 09. uri objavljen na spletnem mestu https://www.facebook.com/loomp.pets/. Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati in organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

7.člen: Prijava nagrade davčnemu organu. Ker vrednost podeljene nagrade ne presega 42 €, nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

– nihče ne sodeluje

– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre

8.člen: Žrebanje nagrajenca bo potekalo na naslovu organizatorja in pod nadzorom komisije, ki jo sestavlja Urška Berlič.

9.člen: Sprememba pravil Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

10.člen: Obvezujoča pravila Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu www.loomp.si . Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11.člen: Mladoletnost nagrajenca V primeru, da je nagrajenec oseba, mlajša od
18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Leave a Reply